Skip to main content

Obchodník a podnikatel. Poslední fotografie potomků Moritze Altschula před transpsortem do Terezína. Dcery Greta a Ruth sedí na krajích, uprostřed manžel Grety Viktor Müller s dcerou Soňou. Nahoře přátelé. Foto: Archiv

Moritz Altschul

Obchod Barvy-laky na rohu ulice Na valech je Opavany již léta nazýván "u Alčula", mnoho z nich však netuší odkud toto jméno pochází a proč se prodejně takto říká. Kdo byl tedy Moritz Altschul zakladatel obchodu? Moritz Altchul se narodil 22. dubna 1867 v Krnsku u Mladé Boleslavi v židovské rodině. Ve Vídni se vyučil chemické výrobě, které se poté věnoval i ve svém podnikání.  V roce 1900 se oženil, jeho manželkou se stala Hermína, rozená Münzová. Ve stejném roce se rozhodl podnikat v oboru barvy a laky  v Opavě. Opavu si pro své podnikání vybral, protože v okolí žádný podobný podnik dosud nebyl. Dne  2. listopadu 1900 byla firma s názvem "M. Altschul" se sídlem v Kateřinkách u Opavy zapsána do obchodního rejstříku. Předmětem podnikání byl obchod s barevným materiálem, výroba a obchod s chemickými výrobky, výroba barev, laků, fermeže a jiných do oboru spadajících potřeb. Altschul koupil v Kateřinkách starší budovu továrny, kterou přestavěl a začal zde vyrábět barvy, laky, tmely a pastu na parkety. Roku 1919 koupili Altschulovi vilu v sousedství jejich továrny (U Cukrovaru 2), kde poté bydlela jejich dcera a kde se narodila jejich vnučka Ruth.  Prodejna firmy Moritze Altschula se nejprve nacházela v přízemí domu na Horním náměstí, kde zároveň rodina v prvním patře bydlela. Tento dům byl zničen během druhé světové války.  Od ledna 921 byla firma vedena jako veřejná obchodní společnost, společníkem firmy se stal Altschulův zeť Viktor Müller, manžel jeho dcery Gréty.  V lednu 1933 vstoupil do firmy jako další společník syn Adolf Altschul. Manželé Altschulovi měli dvě děti, dceru Grétu (1901) a syna Adolfa (1903).Moritz Altschul se v Opavě i aktivně zapojil do veřejného života. Byl představeným opavské židovské náboženské obce. Rovněž byl městským radním a komerčním radou.  V podnikání mu aktivně pomáhala jeho žena Hermína, která vedla firemní  účetnictví a podílela se i na chodu prodejny. Moritz Altschul zemřel v Opavě 8. prosince 1936.  Po jeho smrti vstoupila do společnosti na jeho místo vdova Hermína, Viktor Müller a Adolf Altschul zůstali společníky a firma fungovala nadále. Po vypuknutí druhé světové války stihl rodinu Altschulových vzhledem k jejich židovskému původu tragický osud, většina z nich zemřela v koncentračním táboře. Válku přežila Altschulova vnučka Ruth (dcera Gréty a Viktora Müllerových) a jeho syn Adolf, který odešel do Palestiny. V lednu 1939 byl správcem firmy jmenován Alfred Riedel a v červnu 1940 byla následkem arizace firma M. Altschul vymazána z obchodního rejstříku a převedena na firmu "Juranek, Augustin a Co." Po válce se Altschulova vnučka Ruth přihlásila jako dědička firmy, spolu s Adolfem Altschulem. Byl uznán její nárok a firma byla znovu zapsána do obchodního rejstříku. Roku 1948 však byla na firmu uvalena národní správa a roku 1949 byla znárodněna a začleněna do podniku Chemodroga.

Mgr. Lucie Harazimová