Skip to main content
  • Poslání spolku Beit Silesia

    Pomáhat  udržovat židovskou tradici ve Slezsku, napomáhat osvětě a  snažit se o  obnovu židovského života v tomto regionu. A pokud možno předat tradici další generaci.

  • Revitalizace židovského hřbitova v Opavě

    Jedním z hlavních úkolů, které si spolek vytyčil je revitalizace židovského hřbitova v Opavě a obnova židovských pohřbů na tomto místě. 

„I malý příspěvek může pomoci velké věci“

  • Účet: 5526995359/0800

  • Euro účet: 1982154213/0800

Židovský hřbitov v Opavě

Spolek Beit Silesia vznikl sice relativně nedávno – v roce 2017 – ale jeho kořeny bychom mohli nalézt už ve druhé polovině devadesátých let. Tehdy se skupina mladých nadšenců sešla  nad záměrem obnovy a využití  zdevastované synagogy v Krnově.  Postupem času se podařilo vytvořit nejprve respektované místo k pořádání kulturních programů a vzdělávacích akcí převážně s židovskou tematikou.

Jedním z milníků byl rok 2004, kdy bylo započato s pravidelným čtením a studiem Tóry a posléze vytyčen cíl nejen opravit synagogu do původní podoby, ale navrátit sem  i autentický židovský  život. Osudovým se ukázalo setkání s izraelskou rabínkou Tanyou Segal, působící v Krakově. Ta se ujala skupiny osmi zájemců z Opavy, Kopřivnice a Krnova a zahájila v roce 2013 proces konverze tzv.  Gijur.  Ten byl ukončení  v roce 2017 (5778) řádným rabínským soudem Bejt Din Polski v Krakově, kterého  se zúčastnili tři  izraelští rabíni.

Během uplynulé dekády se podařilo vrátit synagoze v Krnově předválečnou krásu a co víc, podařilo se sem vrátit pravidelnou židovskou bohoslužbu, jedinou ve Slezsku. Konvertité byli přijati do Židovské obce Ostrava – jediné v Moravskoslezském kraji -  a vzápětí se rabínka Tanya Segal stala oficiální rabínkou této obce. I toto byla historická událost neboť  Ostrava neměla svého rabína od 2. světové války.

Jaký je smysl a cíle spolku Beit Silesia? Jednoduše pomáhat  udržovat židovskou tradici ve Slezsku, napomáhat osvětě a  snažit se o  obnovu židovského života v tomto regionu. A pokud možno předat tradici další generaci.


Nejnovější aktuality


Jedním z hlavních úkolů, které si spolek vytyčil je revitalizace židovského hřbitova v Opavě a obnova židovských pohřbů na tomto místě.  Na základě žádosti byl hřbitov bezúplatně převeden ze Statutáního města Opavy do vlastnictví Židovské obce Ostrava a na základě memoranda byl tento dán do správy právě našemu spolku  Beit Silesia. (více v záložce Hřbitov)