Skip to main content

Malíř.

Friedrich von Holzhausen

Předkové rodu Holzhausen odvozovali své jméno podle hradu v Hesensku, který zanikl v polovině 12. století. Od 13. století patřili Holzhausenové k významným měšťanům ve Frankfurtu nad Mohanem a údajně v letech 1311–1806 bylo 66 příslušníků tohoto rodu purkmistry města. V okolí Frankfurtu vlastnili rozsáhlé statky, mimo jiné také v městě Hanau.

Zde se 14. listopadu 1829 narodil Friedrich von Holzhausen v rodině kurfiřtského komořího a rovněž frankfurtského purkmistra, barona Antona Ulricha von Holzhausen. Otci bylo v té době 75 let a zemřel již v roce 1832, kdy měl jeho syn pouhé 3 roky. Friedrich se stal důstojníkem rakouské armády. V Opavě je poprvé doložen v roce 1857 jako nadporučík pěšího pluku I. „Císař“.

Dne 12. dubna 1857 se mu zde narodil první syn, který byl podle evangelického ritu pokřtěn jmény Friedrich Wilhelm Heinrich. Jeho matkou byla Antonia, dcera opavského hostinského Wenzela Schäffera. Měli spolu ještě další čtyři děti a sňatkem, uzavřeným v Opavě 15. ledna 1862 se Antonie stala baronkou von Holzhausen. Zemřela 25. května 1873 ve věku 34 let na následky tuberkulózy. Baron Holzhausen se znovu oženil s Eleonorou Schrom, původem z Moravské Třebové. V roce 1890 rodina opustila Opavu a odstěhovala se do Frankfurtu nad Mohanem, kde baron von Holzhausen zemřel v roce 1907.

Friedrich (Fritz) von Holzhausen jun. navštěvoval v Opavě vyšší reálku a poté studoval dva roky ve Vídni u malíře Ferdinanda Laufbergera (1829–1881) na umělecké škole Rakouského muzea umění a průmyslu. Od roku 1878 byl učitelem kreslení na gymnáziu v Moravské Třebové.

Oženil se s Teresií Pawliczkovou z Lanškrouna a v Třebové přišly na svět dvě z jeho celkem pěti dětí. Od roku 1895 žila rodina ve Štýrském Hradci, kde Friedrich von Holzhausen působil taktéž jako profesor kreslení na zdejší reálce.

Jako malíř se Holzhausen věnoval převážně portrétům, krajinám a žánrovým scénám. Svými díly byl zastoupen ve vídeňské galerii Künstlerhaus Wien. Obraz s názvem „Der Fahnenträger“ (praporečník) byl roku 1913 oceněn stříbrnou medailí města Štýrský Hradec a zakoupen pak do sbírek tamější galerie. Holzhausen byl rovněž básníkem a autorem divadleních her.

I další členové rodiny se věnovali umění. Friedrichova švagrová Olga, rozená Metzger (1871–1944), manželka bratra Ludwiga von Holzhausen (1861–1914), byla malířkou, stejně jako druhorozený Friedrichův syn, taktéž Friedrich (1893–1985), malíř a ilustrátor knih. Friedrichovým bratrem byl šachový velmistr Walther von Holzhausen (1876–1935), rovněž opavský rodák.  

Fritz von Holzhausen zemřel v Hinterbergu u Peggau ve Štýrsku (Rakousko) 7. prosince 1923. Jeho obrazy jsou i dnes nabízeny na internetových aukcích.

Obr. – Vesnický výjev, 1908

Zdeněk Kravar