Skip to main content

Majitel likérky ELCO.

Jakob Lichtwitz

Historie známé opavské likérky ELCO začala v roce 1861. U jejího zrodu stál Emanuel Lichtwitz (1821–1906), původem z Osoblahy. V roce 1863 nechal společnost na výrobu lihu, likérů a octu úředně zaprotokolovat u opavského soudu. Se jménem Lichtwitz pak byla tato likérka spojena po další tři generace až do okupace v roce 1938.

Druhým v pořadí byl Jakob Lichtwitz, jenž byl do otcova podniku přijat v roce 1878 jako společník. Narodil se 4. srpna 1853 v Hradci nad Moravicí. Jeho otec Emanuel Litchwitz se v roce 1857 přestěhoval do Opavy, kde se narodil v roce 1860 Jakobův mladší bratr Theodor. V roce 1892 se stal Theodor taktéž společníkem rodinné firmy, ale později se bratři pro vzájemné neshody rozešli a Theodor se přestěhoval do Vídně.

Lichtwitzova likérka sídlila původně na Ostrožné č. 26. Roku 1884 nechali Lichtwitzové vybudovat novou továrnu na nezastavěném pozemku na Sadové ulici č. 44. Od roku 1878 se firma pyšnila titulem c. a k. dvorního dodavatele, což přispělo k zvýšení její prestiže. Jakob Lichtwitz převzal vedení od svého otce v roce 1895 a sám řídil firmu až do roku 1922.

Během první světové války měla firma trvalý odbyt lihu a tedy i zajištěný zisk. Proto si mohla v poválečných letech dovolit expandovat do okolních zemí. Zřídila pobočky ve Vídni, Jugoslávii, Rumunsku a Itálii, avšak ani jedna z nich se neosvědčila a postupně byly zrušeny. Jediná prosperující pobočka se nacházela ve francouzském Bordeaux. Byla zřízena již v 60. letech 19. století. Touto cestou byly do Opavy dováženy firmou ELCO francouzské koňaky a španělská i francouzská vína také v meziválečné době, jak dokládají dobové nabídkové katalogy.

Svého prvorozeného syna Alfreda (*1883) přijal Jakob Lichtwitz do firmy jako prokuristu v roce 1910. Dne 21. července 1922 mu předal vedení podniku a sám ze společnosti k témuž datu vystoupil. Druhý syn Ernst (*1886) se osamostatnil a založil si firmu na výrobu ovocných šťáv, která však příliš neprosperovala, proto se raději přidal k bratrovi a společně vedli rodinnou společnost až do roku 1938.

Jacob Lichtwitz patřil k uznávaným odborníkům v lihovarnické branži. V roce 1912 mu byl udělen titul císařského rady (Kaiserlicher Rat), který byli vyznamenáváni státní úředníci nebo významní podnikatelé a politikům. Lichtwitzova likérka získávala pravidelně ocenění na domácích i světových veletrzích a soutěžích. V roce 1918 se mohla pochlubit 35 prvními cenami za celou svou dosavadní existenci.

Kromě podnikání se Lichtwitz intenzivně věnoval hudbě. Byl dlouholetým členem opavského mužského pěveckého spolku, kde zpíval I. tenor. Když slavil v roce 1916 své 40. výročí členství ve spolku, byl jmenován jeho čestným členem. Při příležitosti 50. výročí členství připravili opavští pěvci slavnostní večer na jeho počest. Jakob Lichtwitz zemřel v pátek 6. května 1927 na následky zástavy srdce a o tři dny později byl pochován na opavském židovském hřbitově.

Firma ELCO byla jako židovský majetek za okupace arizována a po druhé světové válce znárodněna. Až do roku 2010, kdy byla výroba na Sadové č. 44 zastavena, ji Opavané znali pod názvem SELIKO.

Zdeněk Kravar