Skip to main content

Šmini aceret a Simchat Tora

| Aktuality

…a pro velký respekt, který Moše osvědčil před zraky celého Jisraele. – První stvořil Bůh ta nebesa a zemi…

Setkání posledních a prvních veršů naší milované Tóry se uskutečnilo v neděli 16. listopadu 2022 v krnovské synagoze při oslavě svátku Šmini aceret (Simchat Tora). Již tradičně se tancování s Tórou zúčastnili členové Židovské obce Ostrava, spolku Beit Silesia a přátelé z Beit Krakov. Radostnou atmosféru umocňovaly melodie známých židovských písní – žalmů a modliteb – hraných a zpívaných rabbi Tanyou Segal. Závěrečné objetí kolem šulchan nám symbolicky připomnělo, že tady nejsme sami za sebe, ale že máme odpovědnost jeden za druhého,  za celý Izrael.