Skip to main content

Pietní akt k 85. výročí křišťálové noci

| Aktuality

Pietní akt zahájil předseda Beit Silesia Zdeněk Jeník, rabinka Tanya Segal zazpívala píseň Eli, Eli a Mgr. Petr Aharon Tesař popsal příčiny a pozadí říšského pogromu "Křišťálová noc".

Primátor města Opavy Ing. Tomáš Navrátil přednesl projev o vztahu opavských obyvatel k Židům v minulosti a současnosti. Zazněla modlitba Kadiš a modlitba za mír. Na závěr Zdeněk Jeník zdůraznil aktuálnost této historické události do dnešní situace nejen v Izraeli, ale také v Evropě a ve světě.

Pietního aktu se zúčastnila předsedkyně Židovské obce v Ostravě PhDr. Milena Slaninová, náměstek hejtmana kraje Ing. Jaroslav Kania a poslanec parlamentu ČR PhDr. Michael Rataj Ph.D.

Děkujeme všem účastníkům za podporu, velice si toho vážíme.

Foto: Martin Kůs, město Opava