Skip to main content

Opavský podnikatel a majitel obchodního domu.

David Weinstein

Narodil se 11.září 1874 v Hodolanech na Olomoucku (velmi často bývá uváděno chybné datum 24.ledna)  Izraeli a Netty Weinsteinovým, oba rodiče byli židovského vyznání. Již jako velmi mladý se Weinstein přistěhoval do Opavy jako obchodník s krátkým a stávkovým zbožím. V říjnu 1900 se v 26 letech v opavské židovské synagoze oženil, jeho manželkou se stala Irma Pollaková z Kylešovic, dcera Sigmunda Pollaka majitele papírny v Kylešovicích.  Nevěsta pocházela z bohaté rodiny a do manželství s sebou přinesla velké věno. Rok po svatbě se manželům Weinsteinovým narodil jediný potomek, syn Robert (24.11.1901), který později vystudoval gymnázium, právnickou fakultu a získal doktorský titul.

Brzy po svém příchodu do Opavy se Weinstein seznámil s Maxem Bredou a k 1. lednu 1898 s ním založil veřejnou obchodní společnost Breda et Weinstein za účelem prodeje „krátkého, stávkového a galanterního zboží“. Sídlem firmy byl nejprve pronajatý dům Opavské pivovarské společnosti na náměstí Františka Josefa č. 11 (dnešní nám. Republiky). Firmě Breda a Weinstein se velmi dobře dařilo a postupně otevřela filiálky i v dalších městech, např. v Adolfovicích u Jeseníka či ve Vídni. V roce 1910 došlo ve firmě ke změně, ze zdravotních důvodů musel Max Breda opustit podnikání a David Weinstein se tak stal jediným majitelem firmy. V roce 1911 koupil  Weinstein od Opavské pivovarské společnosti dům, v němž sídlila jeho firma, ovšem brzy tento objekt jeho rozvíjejícímu podnikání nedostačoval, přikoupil proto i další dva sousední domy a nechal provést demolici těchto objektů. Na vzniklém prostranství dal podle návrhů architekta Leopolda Bauera postavit velký sedmipodlažní obchodní dům. Stavba moderního obchodního domu proběhla velmi rychle, plány na stavbu obchodního domu dokončil Bauer v červnu 1927 a vánoční prodej roku 1928 už Weinstein organizoval v novém obchodním domě.

Velmi slibně se rozvíjejícímu podnikání Davida Weinsteina učinil konec rok 1938, po nacistickém záboru pohraničí byl firmě Breda a Weinstein v rámci arizace židovského majetku stanoven komisařský správce. Na podzim 1938 obsadily Opavu jednotky wehrmachtu a vila rodiny Weinsteinových byla zabavena a proměněna v policejní správu německé říše. Manželé Weinsteinovi společně se synem již před okupací Opavy uprchli ze strachu před rasovou perzekucí do Prahy. Po obsazení zbytku Československa a vytvoření Protektorátu, však „ztratili víru v možnost důstojného života“ a 4. srpna 1939 spáchali za nejasných okolností sebevraždu. Syn Robert uprchl do Norska, ale po přepadení Norska roku 1940 byl zatčen, poslán do koncentračního tábora, kde údajně zahynul. Takto smutně se uzavřel osud jednoho z významných opavských podnikatelů.

Mgr. Lucie Harazimová