Skip to main content

Znovuotevření Velké synagogy v Plzni

| Aktuality

Dne 10.dubna 2022 proběhlo slavnostní znovuotevření Velké synagogy v Plzni. Rekonstrukce trvala 3 roky a náklady 100 milionů korun zaplatila Evropská unie společně s městem Plzeň.

Slavnost začala v 17 hodin ve Staré synagoze otevřením svatostánku, vyzvednutím svitku Tóry a přenesením do Velké synagogy. Tóra pochází z bavorského města Straubing a byla nově ozdobena korunou, štítem a ukazovátkem, jejichž autory jsou český šperkař Petr Vogel  a šperkařský mistr Jiří Urban. 

Úvodní slovo pronesl předseda Židovské obce v Plzni Jiří Löwy, poté promluvil ministr kultury Martin Baxa a vrchní zemský rabín Karol Sidon. Následoval koncert dětí plzeňských uměleckých škol, studentů konzervatoře, dětského sboru Kajetán a dalších umělců. Současně byla zahájena výstava fotografií Jindřicha Buxbauma.

Na závěr následovalo setkání představitelů všech židovských obcí České republiky v rabínském domě. Naši ostravskou obec zastupovali manželé Kamila a Aharon Tesařovi.

Milka