Skip to main content

Pesach 5782

| Aktuality

Po dvou letech covidové pauzy, kdy oslavy svátku Pesach probíhaly pouze virtuálně na Zoomu, jsme se sešli osobně nejprve v Ostravě a poté v Krnově. Program vedla rabínka Tanya Segal z Krakova a překládal Petr Aharon Tesař. V rámci Sederu zazněly krásné pesachové písně za kytarového doprovodu. Naslouchali jsme příběhu o vyvedení z Egypta, z otroctví do svobody, který je aktuální i v dnešní době.

Přejeme všem našim členům Pesach kašer ve sameach.