Skip to main content

Vysoké svátky s rabbi Tanyou Segal

| Aktuality

Vysoká synagoga v Krakově a krnovská synagoga ve Slezsku byly důstojnými místy, kde naše židovská komunita oslavila Vysoké svátky – Roš hašana a Jom kippur. Obě tato místa, vzdálená od sebe více než 200 kilometrů spojilo Světlo, Zvuk a vroucí modlitba. Zatímco do oken krakovské synagogy padalo ranní světlo na svitek Tóry při šacharitu, v Krnově se před závěrečnou modlitbou Jom kippuru – Neila – nebe zbarvilo do temně rudé. A zatímco naléhavý zvuk šofaru, naplňující každičký centimetr prostoru Vysoké synagogy v nás probouzel myšlenky na tšuva, tklivá melodie Kol nidrej rozechvívala duše v bázni, kterou umocňovalo stejné  prostředí, ve kterém se naši předkové modlili už před stodvaceti lety.

Šana tova!