Skip to main content

Židovská Opava

| Aktuality

PROJEKT: Halič Slezsko a Spiš ve světle společného židovského dědictví.

27.10.2021 od 16:00, Klub Art - Obecní dům, Beethovenova ul. Opava | vstup zdarma

Jednodenní seminář

  • 16:00 Přednáška historika a archiváře Mgr. Zdeňka Kravara, Phd. o židovském životě v Opavě prostřednictvím příběhů slavných židovských rodin z Opavy, jejichž členové jsou pohřbeni na opavském židovském hřbitově.
  • 17:30 Přednáška rabínky Tanyi Segal o židovských pohřebních zvycích a zákonech.
  • 19:00 Koncert židovské hudby z oblasti Haliče, Slezska a Spiše v podání kapely Mojše Band.