Skip to main content

Židovská Opava v klubu Art

| Aktuality

Židé, jejich historie, zvyky i kultura se představili veřejnosti na ojedinělé akci v opavském klubu Art. Došlo mimo jiné na přednášku rabínky Tanyi Segal či koncert slovenské kapely Mojše Band.

Jednodenní seminář Židovská Opava se uskutečnila ve středu 27. října  jako další z projektu  „Halič, Slezsko a Spiš ve světle společného židovského dědictví“. Hlavními pořadateli programu, který má za cíl mimo jiné přiblížit židovské tradice široké veřejnosti, byl tentokrát spolek Beit Silesia. Ten kromě zajištění organizace semináře přispěl k programu přednáškou renomovaného historika a archiváře Zemského archivu v Opavě Zdeňka Kravara. V ní přiblížil posluchačům židovský život ve městě prostřednictvím příběhů slavných místních židovských rodin, jejichž členové jsou pohřbeni na zdejším židovském hřbitově.  Poté celý sál

památkou zhruba na hodinu ztichl a nesly se jím pouze hlasy rabínky Tanyi Segal, která poutavě vyprávěla o židovských pohřebních zvycích a zákonech.  O simultánní překlad se postaral Petr Aharon Tesař. Závěr vydařené akce si návštěvníci užili s tklivými melodiemi i živelnými rytmy slovenské kapely Mojše Band.