Skip to main content

Záchrana židovského hřbitova v Opavě

| Aktuality

Že je historie učitelkou života, věděli už ve starém Římě. Jednou z jejích částí jsou životy našich předků, které můžeme vidět ve stavbách, či zachyceny v předmětech každodenní potřeby, jako talířky po prababičce. Samozřejmě ale také v sakrálních či funerálních památkách.

Jednou z těch nyní ohrožených či živořících je židovský hřbitov v Opavě, o jehož záchranu se snaží náš host Zdeněk Jeník.