Skip to main content

Roš Ha-šana 5781

| Aktuality

ŠANA TOVA U-METUKA. DOBRÝ A SLADKÝ NOVÝ ROK 5781.

Přivítání nového roku 5781 bylo ovlivněno opětovně nepříznivou epidemiologickou situací. Plánovaná oslava v restauraci hotelu Harmony byla zrušena, ale pro zájemce byla možnost se zúčastnit bohoslužby v Krakově nebo Krnově.

První den Roš Hašana, jsme strávili společně s Beit Kraków. Marta zajistila internetové spojení, takže se mohli připojit členové obce přes Zoom. Bohoslužby probíhaly v Centru židovské kultury na ulici Maiselsa 17. Atmosféra v židovské čtvrti Kazimierz je neopakovatelná, při ranní procházce jsem se zastavili u všech sedmi dochovaných synagog.

Druhý den Roš Hašana proběhla slavnostní bohoslužba v synagoze. Mohli jsme tak slyšet hlas šofaru, nejmladší účastnice měla jeden rok. Na Kiduš jsme se přesunuli ven před synagogu a ochutnali také symbolické pokrmy. Za nádherného počasí jsme se ještě prošli k řece na Tašlich.