Skip to main content

Oslavili jsme Nový rok 5782!

| Aktuality

Oslava Nového roku – Roš hašana – proběhla letos netradičně, na dvou místech – v Krnově a Ostravě. V předvečer na erev Roš hašana proběhla v rámci projektu „Halič, Slezsko, Spiš ve světle společného židovského dědictví“ přednáška pro širší veřejnost o významu tohoto svátku a jeho výrazných odlišnostech od oslav občanského Nového roku. Veřejně přístupná byla i večerní bohoslužba vedená rabínkou ostravské židovské obce r. Tanyou Segal. Naléhavý zvuk šofaru probudil i ty největší hříšníky k učinění tšuva (návrat či pokání). Ranní bohoslužba pak zahrnovala i čtení z Tóry. Tradiční tašlich vzbudil nebývalou pozornost veřejnosti na mostě přes řeku Opavu a krásný svátek byl zakončen společenským setkáním členů obce v Ostravě.